Om den ”sorgliga” försvarspolitiska debatten

Erik Hagström och Göran Pettersson

Erik Hagström och Göran Pettersson

Nystart av Försvarsradion. Vi börjar med att ta oss an den försvarspolitiska debatten. Enligt Göran är den försvarspolitiska debatten rätt sorglig: trots att försvaret är en av statens kärnuppgifter ägnas debatten mest åt polemik där argumenten ofta bygger på hårt skruvad statistik. Vad riskerar en sådan debatt att få för konsekvenser? Vad bör debatten i stället handla om? Inför programmet uppmuntrade vi intresserade att skicka in förslag på frågor som de ville ställa till Göran om försvarspolitiken. Tydligt är att intresset är stort och vi försöker i programmet ge svar på samtliga inskickade frågor.

Extern mediaspelare

/Erik Hagström

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Rikshemvärnschefen informerar

Göran Pettersson och Roland Ekenberg

Göran Pettersson och Roland Ekenberg

Hemvärnet utgör huvuddelen av Försvarsmaktens nationella skyddsstyrkor, men utomstående personers kunskap om verksamheten är inte sällan bristfällig och Hemvärnet får sällan den uppmärksamhet de faktiskt förtjänar. Därför bjöd vi in Rikshemvärnschefen Roland Ekenberg till radion för att med honom samtala om Hemvärnet, med fokus på vad Hemvärnet historiskt har betytt, i nutid syftar till och vilka de viktigaste framtidsfrågorna är.

Extern mediaspelare

/Erik Hagström

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Svårt hålla fingrarna borta från försvarspolitiken

Göran Pettersson har en lång karriär bakom sig inom Försvarsmakten. Det är en av anledningarna till att han har svårt att hålla sig borta från försvarspolitiken, men en kanske viktigare anledning är att han tycker att försvarsdebatten behöver fler inspel än de som kommer från mer formellt bundna försvarspolitiker. Göran berättar i programmet hur han brukar ”utnyttja” denna frihet. Du får också höra hur denna mer informella politik i praktiken kan se ut, t.ex. en mingelkväll tillsammans med amerikanska generaler.

Extern mediaspelare

/Erik Hagström

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nedskärningar urholkar Europas försvarskapacitet

Vilka konsekvenser riskerar finanskrisen att få för de europeiska staternas försvars- och säkerhetspolitik? Runtom i Europa sker nedskärningar i försvarsbudgetar, samtidigt som USA:s engegemang i Europa tycks minska till förmån för andra regioner. I det här programmet förklarar Göran vilka risker han ser med den utvecklingen och vad som från europeiskt håll krävs för att bryta den.

Extern mediaspelare

/Erik Hagström

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

USA:s f.d. Natoambassadör

Kurt Volker och Göran Pettersson

Kurt Volker och Göran Pettersson

I veckans program av Försvarsradion gästas vi av USA:s förre Natoambassadör Kurt Volker. Men honom samtalar vi om Nato-samarbetets nuvarande status, till exempel vilka Nato:s största utmaningar är och vilka brister som måste rättas till. Kurt kommenterar också Sveriges relation till USA och Nato, i ljuset av bland annat Afghanistaninsatsen.

Extern mediaspelare

/Erik Hagström

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Försvarspolitiker Staffan Danielsson

I veckans avsnitt av Försvarsradion samtalar jag med centerns försvarspolitiske talesperson Staffan Danielsson. Staffan har under de senaste fem åren tjänstgjort i försvarsutskottet. I programmet berättar han om de viktigaste besluten som fattats av utskottet samt vilka utmaningar som ligger framför utskottet.

Lyssna på vad Staffan Danielsson har att säga om allt ifrån säkerhetspolitiken till personalförsörjningen.

Extern spelare

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Psyops i Afghanistan

I veckans avsnitt av Försvarsradion samtalar jag med min tjänstledige politiske sekreterare Jacob. Han tjänstgör för närvarande som psyopbefäl vid FS 21. Vad innebär psyop? Hur fungerar det i Afghanistan?

Extern spelare

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar